Thema’s

Relationeel Leven, jaarthema 2015
Het thema van 2015 is relationeel leven. Dit is de levenskunst van aartsvaders en profeten, van Jezus en de eerste christenen.
Het relationele leven heeft raakvlakken met relationeel geloven. Het gaat om mens-zijn in relatie met God en de ander.

IMG_8627

In zijn boek ‘Thuiskomen bij God’ schrijft Stephen Boonzaaijer over relationeel geloven: “Het is bevrijdend, onontwijkbaar, mogelijk en goed.” en “In de bijbel en de mensen die daarin spreken is God ervaren als een God van mensen, een God van liefde, een God die goed is. Daarom is het goed om je met deze God in te laten op de wijze zoals Hij het zelf aanbiedt.”

Het leven delen met anderen en je niet isoleren is een levenskunst.
Binnenkort volgt meer over Relationeel Leven.

De creatieve weg
De creatieve weg naar God opent zich met een gesprekspartner. Dit bestrijdt de eenzaamheid die elke mens bedreigt. Met een gesprekspartner doorbreek je de eenzaamheid. Door de relatie te beoefenen, wordt je leven dieper en groter. Deelhebben aan mensen is mens-zijn. Deelhebben aan isolement is eenzaamheid.
Stephen Boonzaaijer