Ontstaan

Het is april 1978.
Stephen Boonzaaijer doet intrede als nieuwe predikant van de Immanuëlgemeente te Barneveld. In deze gemeente ontdekt hij dat er een grote behoefte is aan dialoog en ontmoeting. Hij kiest voor een nieuwe structuur waardoor de gemeente meer een gemeenschap wordt. Er ontstaan er agapé-kringen en relationele werkgroepen. In de agapé-kringen is er ruimte voor geestelijke verdieping. In de geborgenheid van de relationele werkgroepen ontstaat er vertrouwen en ruimte om datgene uit te spreken wat in een ieder leeft.

Van instituut naar gemeenschap
Naast de veranderingen die deze bijzondere predikant invoert heeft hij een nieuwe bevrijdende visie op theologie en maakt hij zich los van de wetten en regels die in veel kerken heersen. Ook het relationele geloof en het loslaten van zondebesef is iets nieuws in de gemeente. Het zijn boodschappen waar mensen zich door aangesproken voelen. Ieder mens is van waarde. De veranderingen in de gemeente zijn bij veel leden een groot succes en het trekt ook nieuwe leden aan.

Een leefgemeenschap
Ondanks de pastorale en therapeutische uitwerking van de kringen en werkgroepen blijkt het voor veel mensen niet voldoende te zijn. Zij zijn de draad van het leven kwijt geraakt en hebben 24-uurs opvang nodig. Stephen Boonzaaijer komt met een visioen. Hij richt met een bevlogen groep mensen een leefgemeenschap op. Zo is leefgemeenschap De Bondgenoot ontstaan. (Lees hierover meer op www.bondgenoot.nl ). De veranderingen en de geplande verhuizing van Stephen naar de leefgemeenschap zorgt voor onrust en conflicten binnen de gemeente.

De Hervormde Noodgemeente
IMG_8594
De provinciale kerkvergadering komt er zelfs aan te pas en Stephen Boonzaaijer wordt op non-actief gezet. Het is 12 juni 1984. Solidair met hun voorganger wijken 320 actieve gemeenteleden uit naar een zaal in Barneveld. Zij noemen zichzelf: Hervormde Noodgemeente. Het non-actief predikant zijn van Stephen Boonzaaijer zal nog drie jaar duren. Een aantal bevlogen en geïnspireerde theologiestudenten nemen het vuur over door voor te gaan in de gemeente. Op 10 december 1985 wordt de Hervormde Noodgemeente bij de notaris ingeschreven als OSG (Oecumenische Streek Gemeente).

Als de eerste christengemeente
Vanuit een diep en rijk voelen lijkt het voor de gemeente alsof zij een deel van de eerste christengemeente zijn. De sfeer is hartverwarmend, de liefde naar elkaar is groot en de inzet is krachtig. Wat veel pijn doet en ontbreekt, is de directe inspiratie en leiding van de predikant. Hij zit in zijn pastorie thuis en is niet meer welkom in de kerk. Het is een gevolg van een volledige overgave en inzet voor een zaak van innerlijke waarheid en echtheid jegens God en zijn mensen.

Als de drie jaar voorbij zijn pakt Stephen Boonzaaijer zijn predikantschap weer op en samen met zijn vriendenkring gaat hij onderweg.

Meer dan 25 jaar vrienden
Inmiddels is het jubileum van 25 jaar al gevierd en steeds blijkt weer dat de OSG een bloeiende gemeente is die niet stilstaat. Het is een warme vriendenkring die betrokken is op elkaar en bevlogen door God’s inspiratie.