Paas-epos

In de OSG zijn we geïnspireerd geraakt door het Paasepos. Dit boekje draagt de spiritualiteit die we met elkaar beoefenen.

Omstreeks Pasen 2009 deelt Stephen Boonzaaijer zijn zelfgeschreven Paas-epos met de gemeente. Het wordt een boekje dat op een dramatische, realistische en toegankelijke wijze de lijdensweg van Jezus verteld. Stephen Boonzaaijer geeft aan aangezet te zijn tot het schrijven hiervan door een groepje jongeren uit de OSG met wie hij wekelijks in gesprek is geweest. Door de bijzondere ontmoetingen en kritische vragen kwamen zij dichter bij het paasmysterie.

Het Paas-epos is een revolutionair verhaal. Het gaat over in opstand komen en radicaal kiezen voor een leven in het licht en in de vrijheid. Rond Pasen houdt Stephen Boonzaaijer verspreid over het hele land tientallen voordrachten van het Paas-epos. Wilt u meer weten? Kijk dan op de website van Stephen Boonzaaijer.

Pasen is een heftig gebeuren. Twee werelden botsen tegen elkaar: leven en dood, liefde en afwijzing, neergang en opstanding, Godverlatenheid en een nieuwe Geest, uiterlijkheid en innerlijkheid, een donker buiten en verlicht binnen. – Stephen Boonzaaijer

Paas-epos