Werkgroepen

Pastorale werkgroep
De betrokkenheid binnen onze gemeente krijgt een platform binnen de pastorale werkgroep. Deze werkgroep bestaat uit de pastor en een aantal kernleden.
Het is belangrijk om naar elkaar om te zien en te voelen dat er naar je omgezien wordt. Een kaartje, een telefoongesprekje of een bezoekje kan heel hartverwarmend zijn. De pastorale werkgroep nodigt gemeenteleden uit deze kaartjes te sturen en zorgt dat er elke zondag een bosje bloemen naar iemand gaat. Ook zijn er contactpersonen binnen de gemeente die bijvoorbeeld een verjaardagskaart brengen. Op deze manier geven we onze vriendschap vorm.

Ontmoetingsavonden
IMG_8625
De pastorale werkgroep organiseert elke zes weken een ontmoetingsavond bij iemand in de woonkamer. We praten door over de spiritualiteit die we tijdens de vieringen mogen ontvangen en geven elkaar de ruimte om vanuit eigen ervaringen hierin te delen. Ontmoetingsavond, het woord zegt het al, is niet moeten, maar genieten van elkaars aanwezigheid en delen wat in je leeft.

Liturgiewerkgroep
De liturgiewerkgroep heeft elke zondag al een streepje voor. Zij hebben al over het thema voor die zondag met de voorganger nagedacht en passende liederen hierbij uitgezocht. De werkgroep is als het ware de rechterhand van de voorganger. Bijna alles wat georganiseerd of geregeld moet worden, van muziek tot kyrie, voor en tijdens de viering, doet dit groepje.

Organisten
Wat is een viering zonder muziek? We hebben twee organisten in ons midden die elk met hun orgelkunst de viering muzikaal ondersteunen.

Cantorij

IMG_9062-zingen-web

Onder leiding van een enthousiaste dirigente zingt de cantorij regelmatig liederen voor. Ook ontroert en verwarmt zij de gemeente graag met meerstemmig zang.

Jeugdwerkgroep

IMG_9054-kids-web     IMG_8581

Onze gemeente kent een paar jonge kinderen en tieners. Elke zondag tekenen en knutselen zij samen tijdens het gesprek ofde meditatie.
De voorganger neemt elke viering ook even de tijd om met de jongelui in gesprek te zijn met de gemeente als getuige hiervan. Het is fijn dat zij de vriendschappelijke sfeer mogen meemaken en zich vrij voelen mee te zingen en soms zelfs dansend (of dirigerend) in ons midden staan.

Diaconale werkgroep
Als bevlogen gemeente weten wij ons ook betrokken op de harde realiteit in deze wereld. Wij trekken ons het leed en de ellende aan van onze medemensen die slachtoffer zijn geworden van de hebzucht, machtslust en ziektes in de wereld. De diaconale werkgroep zorgt ervoor dat je als gemeentelid je ogen en je oren hier niet voor sluit. Tijdens het kyriegebed wordt hier ruimte aan gegeven en staan we ook stil bij de liefde, hoop en moed die mensen in de wereld blijken te hebben.

Eén keer per maand gaat de collecte naar een ontwikkelingsproject waar de diaconale werkgroep vooraf kritisch naar kijkt en de gemeente over informeert.
We hebben als gemeente een bijzondere band met de stichting Bondgenoot Partner. Twee van onze gemeenteleden hebben deze Stichting opgezet en investeren in de kwaliteit van educatie voor kinderen en jonge mensen in Indonesië.

Commissie van beheer
In de wereld van vandaag is niks mogelijk zonder geld en financieel beleid. Hiervoor hebben we een drietal die dit graag organiseert en beheert. Elk jaar maken zij een begroting en is er de mogelijkheid hierover in gesprek te gaan.